Tekrardan merhaba arkadaşlar ;

Biraz daha iyileşir gibi olunca hemen derslerimdeki notlarımı yazmaya başlayayım istedim.Actionscript 3.0 ile yapılan bir projemizde o kadar çok aynı eventi ve fonksiyon isimlerini eklediğimizi farkettikki bunu bir döngüyle halletmeyi düşündük. Kısa biraz for ve dizilerle uğraştıktan sonra alttaki çözümü bulduk.

Anasahnenizde onlarca movieclip var ve hepsine aynı eventi ve özellikleri(buttonMode mesela)eklemek istiyorsunuz.Tek tek yazmak yerine o movieclipin içerisinde animasyonlarınızı yapıp üzerine gelince geldi frame labelına sahip frame'e,gidince de gitti framelabelına sahip frame'e gitmesini söyleyen fonksiyonu ayrıca tıklayıncada anasahnedeki anasayfa_mc gibi frame labela sahip ekledik.

var dizim:Array=new Array(anasayfa_mc,galeri_mc,iletisim_mc);
for (var i:Number = 0 ; i < dizim.length; i++ ) {
dizim[i].buttonMode=true;
dizim[i].addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OVER,geldi);
dizim[i].addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OUT,gitti);
dizim[i].addEventListener(MouseEvent.CLICK,tiklandi);
}


function geldi(e:MouseEvent) {
e.target.gotoAndPlay("geldi");
}

function gitti(e:MouseEvent) {
e.target.gotoAndPlay("gitti");
}

function tiklandi(e:MouseEvent) {
gotoAndPlay(e.target.name);
}


Böylece her movieclip eklediğimizde yeni bir evet değil dizimize bir eleman ekliyoruz.Anasahnesinde yüzlerce butonu olanlara duyurulur 15 satırda haloluyor gerçekten ;)
Faydalanmanız dileğiyle..