Full flash olarak tasarladığınız websitelerinde sizi sıkıntıya sokacak tek konu uzun yazılar olacaktır. Flash ilk çıktığı günden beri multimedya öğeleri ses ve video uygulamaları ile internet sayfalarının tüm görselliğini al üst etti.İnsanların bir internet sitesinden ve dolayısıyla internetten beklentileri değişti.Ancak Flash vektörel çizim ve multimedya öğelerinde ne kadar başarılı ise klasik html sayfalarının tuttuğu uzun yazılarda tasarım kısmında aynı verimi alınamadı. ScroolBar burada sizin için Flash içinden çıkmadan güzel bir çözüm olabilir.

Yukardaki örnekte derste uyguladığımız arayüzümüze Bonzai ağaçları ile ilgili uzun bir yazı eklemek istediğimizde yazı ekrandan taşıyor. Ancak bu yazıyı belirleyeceğimiz bir alanda ScroolBar eklentisiyle okunabilmesini sağlıyabiliriz. Bunun için öncelikle yazacağımız yazı tipini soldaki panelden Text Tool'u seçip ekrana birkere tıklattıktan sonra aşağıda açılan properties özelliklerinden Text tipini Dynamic Text olarak belirtip bir de herhangi bir instance name atıyoruz. Ve altta kırmızı ticklerle vurgulamaya çalıştığım üzere en sağda Show border around text kısmını seçili hale getiriyoruzki beyaz background çıkmasın.Onun 2 yanında Selectable text kısmını da seçersek flash içindeki yazılar aynı HTML'dekiler gibi seçilip kopyalanabilir olacaktır.

Şuanda sadece metininin geleceği Metin kutusunu ayarlıyoruz. Ekrana yazımızın geleceği alanı belirtmek üzere köşelerinden büyütebileceğiniz aşağıdaki gibi bir dörtgen çiziniz.Biraz sonra kopyalacağımız yazımız tam bu dörtgenin içinde yer alacaktır.

Metin kutumuzu belirttikten sonra bu metin kutusunun içine gelecek
uzun yazımızın Scrollable yani Scroll edilebilir olduğunu belirtmemiz
gerekiyor.Yandaki gibi Text-Scrollable diyelim.

Böylelikle uzun yazımızın gelecek olduğu Metin kutusunu boyutları ve Instance Name 'i ile tanımladık.Buraya yazacağımız veya copy-paste edeceğimiz metinler metin kutusu dışında kalacak yazılar artık Metin kutusunu genişletmeyecek. Şimdi benim dışardan kopyaladığım uzun metni metin kutusunun içerisine paste(yapıştır) diyorum.

Yazımızı metin kutusunun içine yerleştirdik şimdi ise metin kutusuna sığmayan ve altta kalan yazılarımızı sağda küçük bir scrollbar ile göstermemiz gerekiyor. Bunun için Window-Components panelinden UIScrollbar bileşeninden faydalanacağız.

Ekranın sağ kısmında göstermeye çalıştığım gibi UIScrollbar bileşenini tutup panelden sahnemize Dynamic Text olan metin kutumuzun sağ kısmında borderına bırakıyoruz.

Böylelikle ekranda gördüğünüz üzere ScrollBar yazımıza eklenmiş oluyor. Components panelinden kullanacağınız her bileşen aslında arkaplanda actionscript barındıran ve sizinde özelleştirebileceğiniz aksiyon topluluklarıdır. Componentların parametre ayarlarına dikkat etmeniz gerekir. Mesela bizim azönce eklediğimiz ScrollBar'ın parametreleri seçtikten sonra aşağı properties panelinin yanında aşağıdaki gibi gözükür.

Target instance name sizin metninize verdiğiniz Instance Name'i hedefler,eğer alışılagelmişin dışında tasarım gereği tepede sağa sola şeklinde bir ScrollBar isterseniz Horizantal true demeniz yeterli olacaktır.

Böylelikle yazımız bizim belirlediğimiz bir alanda ScrollBar ile gezilebilir durumda ve tasarımımız ve arayüzümüz değişmeden uzun içerikleri ziyaretçilerimize okutabiliriz.

Scroolbar component panelinden hazır aldığımız için gri renkli sabit bir renk ile gelecektir.Eğer background ile scroolbarımızın uyumluluğunu daha görsel hale getirmek istersek rengi ile de oynayabiliriz.Bunun için Scrollbar ve texti beraber seçin,CTRL-X ile Cut diyelim.CTRL-F2 ile yeni bir Movie Klip bir ad vererek oluşturup içine paste edelim. Daha sonra movieklipten çıkıp anasahnemize dönelim ve MovieKlipi Libraryden tutarak sahnede istediğimiz yere bırakalım.Böylece Scrollbarlı yazımızı bir Movie Klip içersinde tutuyoruz. Şimdi bu Movie Klip seçili iken aşağıdaki properties panelindeki Color kısmından Tint seçelim. Yanda bu movieklipe kazandıracağımız renk ve yoğunluğu yüzde cinsinden gözükecektir. Arkaplan renginize göre buradan uyumlu olacağını düşündüğünüz renkleri verin ve yüzdesini %20lerden CTRL-Enter diyerek test ederek doğru değerleri bulun.%100 verirseniz sadece o rengi %100 verir.

Burada karşılaşacağınız tek sorun movie klip içerisindeki scrollbar ile yazımızında renginin değişeceği.Yazı içinde mavi rengi kazanmadan önceki asıl rengi ile oynarak mavi eklendiğinde çıkacak rengi test edip deneyerek aşağıdaki gibi bulabilirsiniz.Faydalı olması dileğiyle ....