Program, tam gün süreli eğitim ve uygulamalar şeklinde planlanmış olup, aşağıdaki içerikle 20 iş günü süreli olarak yapılacaktır:

• Windows Server 2008
• SQL Server 2008
• Visual Studio 2008
• ASP.NET 3.5
• Microsoft Expression ve Silverlight
• Microsoft Robotics Studio
• Microsoft XNA
• Proje Çalışması