Flash arkaplan ses açma ve kapama düğmesini daha önce bir projede görünmez butonlar yardımıyla göstermiştim.Bugün de ufak bir ses çubuğu (slider) ile sesin volume ayarını azaltıp çoğaltmayı göstereceğim.Bunun için hemen flash sahnenizde sürgü üzerinde kayabilecek şekilde dörtgen nesne çizin. Çizdiğiniz nesneyi seçip, “ModifyConvert to Symbol” veya (F8) menüsünü açıp “Button” onay kutusunu işaretleyerek bu daireyi buton yapalım.

Şimdi “InsertNew Symbol” menüsünü açıp, “Name:” kısmına (butonMC) yazın. Budefa “Movie clip” onay kutusunu işaretleyerek Ok deyip çıkın.Şimdi (butonMC) düzenleme sahnesindeyiz. Kütüphaneyi (Ctrl+L) açıp, listeden (buton) örneğini tıklayın ve sahneye sürükleyin.Böylelikle butonumuzu bir movie klip içerisinde çağırdık.Butonu Movie klipin tam ortasındaki + işaretine Align paneli yardımıyla ortalayın.
Butonumuzu sahneye ortaladıktan sonra, butonumuzu seçip (F9).a basalım ve “ActionScript” panelimizi açıp aşağıdaki kodları yazalım.

on (press) {
startDrag(”", false, 0, +50, 0, -50);
}

on (release,releaseOutside,dragOut) {
stopDrag();
}

Butona bastığım zaman on (press) düğme +50 ile -50 piksel arasında dolaşsın. startDrag(”", false, 0, +50, 0, -50); Mouse release(bıraktığında),düğme aktif alanı dışarısında bıraktığında(releaseOutside) ve bırakmadan düğme aktif alanından dışarı çıkarsa(dragOut) düğme olduğu yerde kalsın. stopDrag();

Şimdi Actions panelimizi kapatıp ana sahnemize dönelim “Scene 1” ve tekrar “InsertNew Symbol” menüsüne girelim. “Name:” kısmına busefer (sürgüMC) diyelim,ve yine “Movie clip” onay kutusunu işaretleyip OK tıklayalım.(sürgüMC) düzenleme sahnesinin içindeyiz. Layer1.in ismini sürgü veya çubuk olarak değiştirelim.

Şimdi “Rectangle Tool” (R) aracı ile sahnede bir dikdörtgen çizin. Dikdörtgenin genişliği 15, yüksekliği ise 100 piksel olsun. Tabi bu değerler, en başta çizdiğiniz düğmenin büyüklüğüne göre değişebilir. Ancak yukardaki kodda düğmemizin gezinme aralığı toplam 100 pikselle sınırlı olduğu için, dikdörtgenin uzunluğu kesinlikle yüzden az olmamalıdır. Ama düğmenin büyüklüğüne göre 5-10 piksel fazla olabilir.
Genişlik ve yükseklik ayarlarını, “Properties” (Ctrl+F3) panelinden yapabilirsiniz. “W:” Kutusu genişlik, “H:” kutusu yükseklik içindir.Dikdörtgenimizi çizip genişlik ve yükseklik ayarlarınıda yaptıktan sonra, yine Align panelini kullanarak “WindowAlign” (Ctrl+K) dikdörtgenimizin ortasını sahnenin ortasındaki + işaretine hizalayalım; Yani sahnenin tam ortasına yerleştirelim.

Burada bir katman “Layer” daha açıp ismini buton koyalım. Başka isimde olabilir. Ve kütüphanemizi açıp, (Ctrl+L) (butonMC) Movie klipini sahneye sürükleyelim.ilk yaptığımız butonu değil, butonu içine attığımız yani (butonMC)yi sürükleyeceğiz. Yoksa işler bayağı karışır.Butonu içeren Movie klipin instance name'ini properties kısmından (but) yazalım. Şimdi tekrar ana sahnemize “Scene 1” dönelim. (Ctrl+L) Yaparak kütüphanemizi açalım ve buradan (sürgüMC) öğemizi sahneye sürükleyelim. Ana sahnemizde, düğme için ilk başta çizdiğimiz nesneyi silebilirsiniz.

Şimdi, üzerinde butonumuz bulunan sürgümüzü seçin ve Properties panelinden Instance Name'ine (volumeMC) yazın. Bu örnek isimde kodlarda kullanılacağı için, başka bir isim yazmayın.

Ve yine sürgü Movie Klipimizi anasahnede seçip “ActionScript” panelimizi açalım. (F9 Kısayoludur) Aşağıdaki kodları panelimize yazalım.

onClipEvent (load) {
_parent.volumeMC.but._y-50;
}
onClipEvent (enterFrame) {
vol = _parent.volumeMC.but._y+50;
_parent.ses.setVolume(vol);
_parent.voltxt = Math.round(vol);
}

Action panelimizi kapatıp sahnemize dönelim. Sahnemize yeni bir “Layer” daha oluşturalım ve ismini (yazılar) koyalım.Araç kutusundan “Text Tool” (T) aracını seçelim. “Properties” (Ctrl+F3) panelinden yazı biçimi olarak “Dynamic Text”.i seçelim ve mouse ile küçük bir text kutusu çizelim. Çizdiğimiz bu kutuyu sürgümüzün ses yüzdesini vermek istediğimiz kısmına yerleştirelim.Bu kutucuk bize, ses açıp kısarken sesin seviyesini 0 ila 100 arasında rakam olarak gösterecek.

En son olarak ta yazılar layerında 1.frame'e sağ tıklayıp Actions panelini açalım ve 1.frame'e ses değişkenini flash Sound nesnesine eşleyelim.

ses = new Sound();

Böylelikle artık arkaplan müziğimizi açıp kapatmak için ziyaretçilerimize tasarımı tamamıyle size kalmış dikey bir ses kontrol çubuğu tasarladık.Siz isterseniz çubuğu yatay yapıp ses varları ekleyip şirketin logosunu da buton olarak ekleyebilirsiniz.Tasarımı geliştirmek size ait ;)

Örnek çalışmamın fla dosyasını incelemek isterseniz :

http://www.expression.web.tr/al2y/ses_slider.fla

Faydalı olması dileğiyle....