Adobe Flash CS3 geleneksel çizim modları yanında bir adet yeni çizim modu ile birlikte geliyor.Çizim modları çizdiğiniz objelerin sahnede birbirleriyle nasıl ilişiklendirileceği ve sizin nasıl güncellemek isteyeceğiniz ile ilgili değiştirilebilen çizim standartlarıdır.Flash ilk versiyonlarından itibaren default olarak panelden bir kare veya oval tool seçtiğinizde çiziminizi Merge Drawning Modes ile çizersiniz.Merge Drawning Mode ile çizdiğiniz tasarımlar Break Apartlı şekiller olarak sahneye dökülürler ve burada karışabilirler.Bu tasarım kısmında bu çoklu şekilleri union , interseth , punch , crop yapmamızı sağlayabilir.


Bu mode dışında yanda daire içinde gösterdiğim kısımdan Object Drawning Tool seçerek çizgilerinizi otomatik olarak object olarak atanmış ve gruplu olarak çizilmesini sağlayabilir ve sahnede karışmaları engelleyebilirsiniz.Object olarak çizdiğiniz bir nesneyi CTRL-B ile Break Apart yaparak şekile çevirerek animasyon veya diğer şekillerle etkileşime sokabilirsiniz.

Bu 2 çizim modu dışında Flash CS3 ile yeni bir çizim modu ve kolaylığıyla tanıştık : Primitive Drawing Mode.Primitive ingilizce ilkel demek,yani çizeceğiniz dörtgen veya ovalleri tasarım aşamasında bazı özelliklerine karar verebiliyoruz.Yine Object Drawning veya Merge Drawning ayrı ayrı bu çizimler için geçerliyken bu çizim modu biraz daha çizim mantığından çok çizimi modifiye etme ve tasarım aşamasında geliştirme üzerine kurulu.Yanda göstermeye çalıştığım üzere şekil çizmek için gelen listemizde rectangle ve Oval tooldan sonra rectangle Primitive Tool ve Oval Primitive Tool ile bir primitive şekil çizebiliriz.Gelin önce bir dörtgen primitive çizelim.Rectangle Primitive Tool seçin ve alt kısımdaki properties sekmesinde çıkan özelliklere dikkat edelim.

Bildiğiniz gibi daha önceki Flash versiyonlarında corner radius vererek köşeleri yuvarlanmış bir kare elde edebiliyorduk. Ancak bu köşeler önizlemeli veremiyorduk dahası 4 köşede aynı olmak zorundaydı.Rectangle Primitive Tool seçiliyken alttaki properties kısmından Wide,Height ve X,Y konumlarını belirten kısmın yanında 4 köşe için ayrı ayrı radius yüzdeleri var,bunlar ilk başta ortak hareket ediyor ancak ortadaki kilite bir kere tıklamanızla her köşe için ayrı radius yüzdeleri verebilir hatta eksi (-) verebildiğinizi de aşağıdaki örnekle hatırlatmak istedim.Oval Premitive Toolda ise özellikle sunumlarımızda kesin bir yüzdeyle belirtmemiz gereken pie(pasta) tasarımlarında gözkararı değil artık belli bir oranda daire kesiti tasarlayabileceğiz.Ayrıca içeriden de radius ayarını da değiştirebiliyoruz.Reset tuşuyla da tekrar tasarımınızı resetleyebiliriz.Flash CS3 ile gelen yeni ve asıl 2 çizim modunu göstermeye çalıştım. Açıkçası bu modlarla maskeler yapmak için sabırsızlanıyorum,böylelikle Shape Hint'in de önemi çok arttı şekil çizmede artan opsiyonlarımızı animasyonda kullanmak istersek.


İyi tasarımlar...